Doa-Doa Umroh Saat Melakukan Rukun SA’I

 DOA-DOA UMROH SAAT MELAKUKAN RUKUN SA’I

Sa’i merupakan salah satu rukun dalam umroh dan haji yang wajib dilaksanakan bagi jamaah umroh. Sa’i adalah melakukan lari-lari kecil sebanyak 7 kali putaran  antara bukit Safa dan Marwah dan dilakukan setelah jamaah umroh melaksanakan Thowah di ka’bah. Bagi jamaah umroh yang berangkat melalui biro travel umroh tentu sudah ada bimbingan dan panduan doa-doa umroh yang dibaca pada saat melakukan Sa’I, yang berangkat dengan paket promo seperti Promo Umroh Desember maupun paket umroh yang lainnya.

Berikut akan dibahas beberapa doa-doa sesuai sunnah maupun cara membaca doa pada saat melakukan rukun umroh Sa’i yang bisa dilihat juga dalam buku panduan umroh yang diberikan oleh biro travel umroh yang sudah termasuk didalam Biaya Umroh.

DOA-DOA UMROH YANG DIBACA SAAT MELAKUKAN RUKUN SA’I

Putaran Pertama (dari Shofa ke Marwah)
Permulaan ibadah Sa’i dimulai dari bukit Shofa. Dari Shofa ke Marwah di hitung satu putaran, begitu pula dari Marwah ke Shofa dihitung satu putaran.
Setelah berada di bukit Shofa, hadapkan tubuh anda menghadap kiblat (melihat ka’bah jika memungkinkan) lalu membaca doa dibawah ini:
1.    Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
(Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar)
2.    La ilaha illallah wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa’alaa kulli syain qadiir
(Tiada illah yang haq kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya Dia yang memiliki pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia yang berkuasa atas segala sesuatu).
3.    La ilaha illallah wahdahu laa syariikalahu anjaza wa’dah, wa nashara ‘abdah wahazamal ahzaaba wahdah
(Tiada illah yang haq kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dia melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan Dia semata yang mampu mengalahkan bala tentara kaum musyrikin).

Berdoa dengan doa apa saja doa-doa umroh sesuai sunnah yang dikehendaki, yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Atau boleh juga berdoa dengan selain bahasa Arab.

Setelah berdoa, ulangi membaca dzikir yang sama seperti yang diatas pada point 1, 2, 3. Berdoa sekali lagi kemudian ulangi lagi berdzikir sama seperti bagian point 1, 2 dan 3. Sehingga dzikir ini dibaca tiga kali, sedangkan doa dipanjatkan dua kali diantara dzikir-dzikir tersebut.

Lantas dengan tanpa berdoa lagi, anda langsung turun dari bukit Shofa dan berjalan menuju Marwah. Perbanyaklah membaca doa-doa yang maqbul dan berdzikir kepada Allah, atau berdoa dengan doa-doa sesuai sunnah yang ma’tsur, atau membaca shalawat, atau membaca al Quran atau dengan membaca buku panduan umroh yang diberikan pada saat akan berangkat umroh oleh Travel Umroh Tangerang.

Disunnahkan berlari-lari kecil dengan sungguh-sungguh bagi laki-laki ketika berada diantara dua tanda hijau (lampu hijau). Ketika berlari tersebut dianjurkan membaca do’a sebagaimana lafazh yang diucapkan Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Umar Ra :
Rabbigh fir warham, innaka antal a’azzul akram
(Ya Rabbi, ampuni dan rahmatillah aku, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Pemurah)

Putaran Kedua (dari Marwah ke Shofa)
Setelah sampai di bukit Shofa, hadapkan tubuh anda kearah Ka’bah, lalu membaca dzikir dibawah ini:
1.    Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
(Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar)
2.    La ilaha illallah wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa’alaa kulli syain qadiir
(Tiada illah yang haq kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya Dia yang memiliki pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia yang berkuasa atas segala sesuatu).
3.    La ilaha illallah wahdahu laa syariikalahu anjaza wa’dah, wa nashara ‘abdah wahazamal ahzaaba wahdah
(Tiada illah yang haq kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dia melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan Dia semata yang mampu mengalahkan bala tentara kaum musyrikin).

Berdoa dengan doa apa saja doa-doa umroh sesuai sunnah yang dikehendaki, yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Atau bisa juga berdoa dengan yang dikehendaki.
Setelah berdoa, ulangi membaca doa yang sama seperti yang diatas pada point 1, 2, 3. Berdoa sekali lagi kemudian ulangi lagi berdzikir sama seperti bagian point 1, 2 dan 3. Sehingga dzikir ini dibaca tiga kali, sedangkan doa dipanjatkan dua kali diantara dzikir-dzikir tersebut.

Lantas dengan tanpa  membaca doa lagi, anda langsung turun dari bukit Marwah dan berjalan kembali ke Shofa. Perbanyaklah membaca doa-doa dengan cara membaca doa-doa sesuai sunnah yang maqbul dan berdzikir kepada Allah, atau membaca shalawat, atau membaca kitab suci al Quran.
Disunnahkan berlari-lari kecil dengan sungguh-sungguh bagi laki-laki ketika berada diantara dua tanda hijau (lampu hijau). Ketika berlari tersebut dianjurkan membaca do’a sebagaimana lafazh yang diucapkan Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Umar Ra :
Rabbigh fir warham, innaka antal a’azzul akram
(Ya Rabbi, ampuni dan rahmatillah aku, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Pemurah)

Putaran Ketiga (dari Shofa ke Marwah)
Lakukan hal yang sama seperti pada putaran pertama.

Putaran Keempat (dari Marwah ke Shofa)
Lakukan hal yang sama seperti pada putaran kedua.

Putaran Kelima (dari Shofa ke Marwah)
Lakukan hal yang sama seperti pada putaran pertama.

Putaran Keenam (dari Marwah ke Shofa)
Lakukan hal yang sama seperti pada putaran kedua.

Putaran Ketujuh (dari Shofa ke Marwah)
Lakukan hal yang sama seperti pada putaran pertama. Hanya saja, ketika tiba di Marwah kali ini anda langsung keluar dari pintunya tanpa berdoa atau berdzikir lagi. Maka dengan demikian berakhirlah Sa’i anda.

Setelah selesai melakukan Sa’i dan keluar dari pintu Marwah, anda di wajibkan bertahallul atau mencukur rambut.

Doa-doa umroh saat melakukan rukun sa’i hendaknya juga bisa dibimbing oleh pemandu umroh yang telah disediakan oleh pihak biro travel umroh.

Kami juga dari pihak Khazzanah Travel Umroh telah menyediakan pembimbing yang berpengalaman sehingga perjalanan ibadah umroh anda bisa lebih khusyuk. Disamping itu untuk memudahkan anda merencanakan perjalanan umroh selanjutnya, kami juga memiliki banyak paket umroh yang bisa anda pilih sepanjang tahunnya mulai dari paket umroh januari sampai dengan paket Promo Umroh Desember.

Informasi lebih lanjut mengenai paket umroh dan Biaya Umroh anda bisa langsung menghubungi kami di no. 0852 1417 7857 atau anda bisa langsung datang kekantor pusat atau perwakilan dikota anda agar kami bisa memberikan informasi yang jelas tentang paket yang kami sediakan.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *